Vil du starte en webshop?
Gode nyheder til webshopsejere

FRISKE TAL: ANTALLET AF NETBUTIKKER EKSPLODERER I DET PRESSEDE DETAILMARKED 

På 10 år er antallet af detailbutikker, der primært sælger på nettet, fordoblet, viser nye tal fra Danske Bank. Det er vigtigt at støtte den positive udvikling, så vi kan fortsætte væksten, pointerer FDIH.

Hvis vi ser nettet som en gågade, så har der de sidste 10 år været gang i et sandt byggeboom.

Ifølge tal fra Danske Bank Research er antallet af netbutikker (butikker der primært sælger på nettet) nemlig steget med 30 % siden 2014. Antallet af traditionelle detailbutikker er faldet i samme periode, og i dag udgør netbutikkerne ca. 10 % af alle detailbutikker mod 3 % i starten af nullerne.

webshop statistics in Denmark. Wibshop i Odoo. VK Data webshop.

Størrelsen vokser – det samme bør opbakningen

Det er ikke kun antallet at butikker i den digitale gågade, der vokser. Butikkernes omsætning bliver også større, og der kommer flere ansatte. Siden 2007 er antallet af fuldtidsansatte i netbutikkerne vokset med 15 %, hvilket står i kontrast til beskæftigelsen i den traditionelle detailhandel. Ansatte i netbutikker udgør stadig et mindretal, men fortsætter tendensen, så vil netbutikkerne blive en væsentlig drivkraft for beskæftigelsen i Danmark. Det stiller nye krav til fødekæden, pointerer Niels Ralund.

kilde FDIH


Vil du gerne starte din egen online butik? 

Hvad er CRM?
Hvad kan CRM gøre for min virksomhed?