Diversitet

VK DATA Diversitet. Dansk, Spansk, Engelsk, Tysk, Russisk, Svensk, Japansk, Italiensk, Portugisisk

VK DATA er særligt opmærksom på mangfoldighed i relation til køn og nationalitet. Blandt andet derfor har VK DATA vedtaget en  diversitetspolitik. Politikken tilsigter at øge mangfoldigheden i VK DATA ved at sikre lige muligheder for mænd og kvinder, uanset race, tro eller politisk overbevisning, idet alle ansættelseskriterier tages i betragtning, samtidig med, at kandidatens kvalifikationer fastholdes som den afgørende faktor i forbindelse med ansættelse. 

VK DATA søger at skabe et attraktivt arbejdsmiljø, der fremmer lige karrieremuligheder for mænd og kvinder, og løbende fokusere på eventuelle barrierer, som måtte forhindre kvinder i at blive ansat i ledende stillinger. For eksempel er det altid VK DATA's målsætning at finde mindst en kandidat af hvert køn til en ledig stilling. VK DATA deltager hvert år i en uvildig undersøgelse omkring medarbejder tilfredshed for hele tiden at forbedre trivslen på arbejdspladsen.

I 2019 har vi i VK DATA / NISUS 18 medarbejdere hvoraf 3 er kvinder / 15 er mænd. Holdet består af Danske, Spanske og Srilankanske medarbejdere der har forskellige religioner, taler/forstår Dansk,  Engelsk, Tysk, Lettisk, Russisk, Spansk, Singalesisk, Japansk, Svensk, Italiensk og Portugisisk.