Sammen er vi stærkere

Odoo • Image and Text

Diversitet - Ligestilling

I 2021 har vi i VK DATA / NISUS - 30 medarbejdere, hvoraf der er 4 kvinder og 23 mænd. Teamet består af danskere og Srilankanere.

Årsagen til, at hovedvægten af teamets medlemmer er mænd, er pga. de stillinger vi tilbyder. Det er typiske mandefag, såsom IT, programmering, revision og virksomhedsrådgivning, men vi opfordrer både mænd og kvinder til at søge stillingsopslag.

Medarbejderne aflønnes efter kvalifikationer og ikke efter køn.

Vi respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og anerkender retten til kollektiv forhandling. Vi opfordrer vores medarbejdere, til at tage ansvar for udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Link til den engelske udgave. https://www.nnit.com/media/cenkvxba/diversity-policy-v2.pdf