facebookpixel
  • 73738888
  •  
  • info@vkdata.dk

Kursus i Persondatafordningen  

ADVODAN Tønder/Toftlund og VK DATA afholder et praktisk orienteret kursus der ruster dig til at blive compliant til tiden.

Rådgivning og hjælp til persondataforordningen

Vi har en digital løsning til håndtering af personoplysninger, så du er klar den 25. maj 2018


 

Hvad er Persondataforordningen?

 

Formålet med den nye Persondataforordning er at understøtte det digitale indre marked ved at indføre ensartede regler i hele EU.

Desuden skal forordningen styrke de registreredes rettigheder ved at give dem større kontrol over egne data. Persondataforordningen gælder for alle, der behandler persondata, herunder virksomheder, der registrerer oplysninger omkring deres medarbejdere.

Hvorfor er det vigtigt at blive compliant inden 25. maj 2018?

 

Når persondataforordningen den 25. maj 2018 træder i kraft, vil det betyde, at alle virksomheder og organisationer, der indsamler, behandler, registrerer og opbevarer personoplysninger, skal leve op til en række nye og/eller skærpede krav.

Hvis disse krav ikke bliver opfyldt, vil der kunne udstedes administrative bøder på op til € 20 mio. eller 4 % af virksomhedens eller koncernens globale omsætning.

Du styrker din organisation og dine processer

 

At leve op til forordningens krav kan virke uoverskueligt og derfor skal din virksomhed få skabt et overblik over virksomhedens forskellige behandlinger af personoplysninger. 

Med vores løsninger er du sikret, at alle involverede har overblik over kommende opgaver og deadlines, der skal overholdes.

Ligeledes får alle involverede en bedre forståelse for, hvor deres nuværende opgaver hører til i den overordnede proces med at tilsikre efterlevelse af forordningen.

Du får overblik over hele GDPR processen


Det er muligt at generere parameter-specifikke rapporter samt at opsætte regler for automatisk opfølgning på opgaver og processer, hvilket alt sammen sker i et visuelt og overskueligt layout, der blandt andet indeholder en risikomatrix og advarsler. Dette giver din virksomhed og organisation mulighed for til enhver tid, at dokumentere og overvåge status på din virksomheds overholdelse af forordningen. Samtidig gives ledelsen et komplet overblik over virksomhedens compliance med forordningen.

Du får et intuitivt og brugervenligt design 

Vores GDPR løsning har et intuitivt og brugervenligt design, der sikrer, at alle involverede medarbejdere, uanset kendskab til kravene i forordningen, kan bidrage til at sikre, at din virksomheds behandling af personoplysninger lever op til kravene i forordningen – og at den forbliver lovlig.

Vælg den bedste løsning 

Indholdet og strukturen i vores GDPR løsning er udviklet, så både små og store virksomheder, organisationer samt myndigheder bliver hjulpet på vej med en klar og struktureret proces for, hvordan det sikres, at alle efterlever forordningen og er forberedt, når persondataforordningen træder i kraft den 25. maj 2018.

Løsningen er up-to-date

Løsningen vil løbende opdateres, så den i størst muligt omfang reflekterer gældende lovkrav.

Find en løsning der passer til din virksomhedEnkel guidet løsning til mindre

virksomheder og organisationer


4.995 kr. pr. år inkl. 2 brugere

 

Denne model er primært målrettet mindre virksomheder og organisationer, samt organisationer der alene behandler personoplysninger i begrænset omfang.

Det er nemt og enkelt at holde organisationen opdateret med persondataforordningens nye krav samt de hertil knyttede organisatoriske tiltag, ligesom løsninger er bygget op om enkelte processer og et visuelt overblik.

Løsningen er cloudbaseret, så det er nemt og hurtigt at komme i gang. Løsningen vil guide og hjælpe dig og din organisation sikkert gennem processen med at leve op til persondataforordningens krav.


Individuel løsning til større virksomheder,

organisationer og myndigheder


Ring for pris


Ingen virksomhed eller organisation er ens, og der er naturligvis forskel på, hvilket behov en mindre, mellemstor, stor eller global virksomhed eller organisation her.

Denne model giver bedre mulighed for individuel tilpasning til din organisations behov samt mulighed for at gennemføre en mere tilbundsgående analyse af din organisations behandling af personoplysninger. 

Du får en enestående mulighed for at skabe sammenhæng mellem analyser vedrørende efterlevelse af specifikke krav i persondataforordningen, efterfølgende handlingsplaner og risikosætninger, så du styrker din organisations overblik over handlingsplaner, processer og potentielle risici.

Formålet med den nye Persondataforordning er at understøtte det digitale indre marked ved at indføre ensartede regler i hele EU.

Desuden skal forordningen styrke de registreredes rettigheder ved at give dem større kontrol over egne data. Persondataforordningen gælder for alle, der behandler persondata, herunder virksomheder, der registrerer oplysninger omkring deres medarbejdere.


Særlig betydning i forhold til medarbejderne


Persondataforordningen handler om meget andet end registrering af oplysninger om virksomhedens medarbejdere, og der er tale om et meget omfattende regelsæt.

I forhold til medarbejderne skal virksomhederne særligt være opmærksomme på følgende ændringer i forhold til den gældende persondatalov:

Væsentligt forhøjet bødeniveau: Når de nye regler træder i kraft i 2018, vil der kunne udstedes administrative bøder på op til € 20 mio. eller 4 % af virksomhedens/koncernens globale omsætning. Det er en meget stor forhøjelse af bødeniveauet i forhold til, hvad der i dag gælder i Danmark.

Samtykke: Der kommer skærpede krav til samtykke fra den registrerede person, når der registreres oplysninger om medarbejdere eller jobansøgere. Reglerne kommer til at afhænge af den danske implementering af reglerne, f.eks. i forhold muligheden for at indhente straffeattester.

Databeskyttelsesansvarlig: Offentlige og visse private virksomheder skal udpege en databeskyttelsesansvarlig (en såkaldt DPO). Det kan enten være en medarbejder eller en ekstern person. Er det en medarbejder, vil vedkommende være omfattet af forordningens regler om afskedigelsesbeskyttelse.

One-stop-shop for koncerner: Dette skulle give en enklere persondataproces for virksomheder med aktiviteter i flere lande.

Datasikkerhed: Virksomheder skal informere relevante myndigheder om brud på datasikkerheden.

DA's lønstatistikker: De nye regler hindrer ikke indsamling af data til DA's lønstatistik. Adgangen hertil skal endeligt sikres i forbindelse med den danske implementering af reglerne.

Persondataforordningen rummer i øvrigt mange tiltag, der kan få betydning i forhold til medarbejderne, f.eks. øgede krav til ”privacy by design” og ”retten til at blive glemt”

Vil du vide mere om vores GDPR løsninger?

Du er altid velkommen til at kontakte vores konsulent Visti Kristensen på 88 88 30 91 for en uforpligtende snak. 

Eller du kan sende os en besked ved at udfylde formularen nedenunder. 

(Beskyttelse af dine personoplysninger er vigtigt for os. Vi deler aldrig dine oplysninger med nogen)

Send

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag relevant info og gode tilbud