CSR politik


VK DATA er fokuseret på at udvikle sin forretning på grundlag af en målsætning om at drive en lønsom forretning baseret på sund fornuft, i fortsat vækst og samtidig udvise samfundsansvar.

CSR Initiativer
VK DATA har i mange år deltaget meget aktivt i uddannelse af elever som ofte efterfølgende ansættes i virksomheden eller har fået et godt afsæt ud i verden.