VK DATA's Verdensmål


Odoo • Billed og tekst

Vi gør verdensmål til hverdagsmål

Ikke bare i private hjem, har vi et ansvar for at gøre noget for verdensmålene

Vi synes, at lige så meget store som små virksomheder, må gøre noget nu, hvis ikke vi skal ødelægge det for vores børn.

Det kan være rigtig svært at komme i gang og både holde styr på processerne samt dokumentere hvad du gør.

Ønsker du et redskab til hjælpe dig med verdensmålene? Så kontakt os for yderligere info.

3.4. Inden 2030 skal den for tidlige dødelighed af ikke-smitsomme sygdomme reduceres med en tredjedel

Mål

Inden 2030, reducere for tidlig dødelighed af ikke-smitsomme sygdomme med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling og fremme mental sundhed og velvære

Virksomhedens mål

I VK Data ApS er alle vores jobs/stillinger baseret på kontorarbejde, hvilket betyder stillesiddende arbejde.
Det vil sige at vi uden bevægelse og sund livsstil har stor risiko for at tilegne os ikke smitsomme sygdomme på længere sigt.
Vores vigtigste ressource er medarbejderne, derfor har vi et ansvar for at give dem de bedste arbejdsbetingelser. Det er vigtigt de kan trives og vokse i deres job, for det er her vi får de loyale og innovative medarbejdere.
For at sikre en bedre trivsel, har alle medarbejdere det mest optimale udstyr her på kontoret og på deres hjemmekontor.
Vi sigter efter at være en fleksibel arbejdsplads, der gerne vil fastholde sundhed og trivsel.
Vi har, for at få en sundere arbejdsplads lavet en sundhed og trivselspolitik, som medarbejderne forventes at følge.
Vores mål er at mindske risikoen for diabetes, hjerte-kar sygdomme, gigt og andre arbejdsrelaterede sygdomme.

Virksomhedens fremskridt

Hvad har vi så gjort for at komme i mål:
Vi har indført daglig Walk and Talk.
Vi har indkøbt fitness ur til at hjælpe med motivation til bevægelse. 
Vi har oprettet en personalekasse, som skal sørge for sociale arrangementer og andre festlige begivenheder.
Vi har lavet en sundhedspolitik som vi forventer medarbejderen følger.
Der er hæve/sænkeborde på kontoret - Kontorstol der passer til den enkelte.
Skærme placeret i de optimale højder for medarbejderen.
Mulighed for ergonomisk tastatur og mus for dem der ønsker.
Skærmbriller til dem der har brug for det.
Der er lavet aftale med massør, om at komme en gang om måneden.3.5. Styrke forebyggelse og behandling af stofmisbrug

Mål

Styrke forebyggelsen og behandlingen af stofmisbrug, herunder narkotiske stoffer og skadelig brug af alkohol

Virksomhedens mål

Vi ønsker at være med til at påvirke de ansatte til ikke at indtage stoffer og alkohol på arbejdspladsen og heller ikke møde ind på arbejdspladsen i påvirket tilstand.
For at sikre at medarbejderen er informeret omkring dette, har vil vi lave en politik omkring emnet, som så vil være at finde i personalehåndbogen.
Vi ønsker at have informationsmateriale liggende omkring muligheder for hjælp i tilfælde af misbrugs problem.

Virksomhedens fremskridt

Hvad har vi gjort for at komme i mål:
Vi har lavet en politik med forbud om at indtage stoffer og alkohol på arbejdspladsen. 
Medarbejderen er informeret om politikken og skriver under på at have læst vores personale politik ved ansættelse.
Denne ligger online i GDPR portalen og alle medarbejdere er oprettet som bruger.
Når der er ændringer i politikken, bliver alle medarbejdere informeret om at læse de nye tiltag og der skal kvitteres for læsning.3.6. Inden 2020 skal antallet af globale dødsfald og kvæstede som følge af trafikulykker halveres

Mål

By 2030, halve the number of global deaths and injuries from road traffic accidents

Virksomhedens mål

Vi vil for at mindske trafikulykker lave en politik på området, som skal skrives i personalehåndbogen.
Fortælle de ansatte hvad vores holdning er til vanvidskørsel.

Virksomhedens fremskridt

Hvad har vi gjort for at opnå vores mål:
Vi har i virksomheden internt snakket om hvad risikoen er, hvis man kører vanvidskørsel.
Vi har indskrevet virksomhedens politik på området i Personalehåndbogen.3.8. Opnå universel sundhedsdækning

Mål

Opnå universel sundhedsdækning, herunder beskyttelse af finansiel risiko, adgang til væsentlige sundhedsydelser af høj kvalitet og adgang til sikre, effektive, essentielle lægemidler og vacciner af høj kvalitet til overkommelige priser for alle

Virksomhedens mål

Vores mål er at sikre vores medarbejdere ved sygdom, at de får den behandling de har brug for, hurtigst muligt og dermed også er hurtigere tilbage på arbejdspladsen.
Det giver medarbejderen tryghed, at de kan få gratis behandling til evt. Fysioterapi, kiropraktor, psykolog eller hvad det nu måtte være uden lange ventelister og udgifter.
Derfor har vi lavet en sundhedssikring sammen med medarbejderens pensionsordning.
Dette gør at medarbejderne ikke skal tænke på det økonomiske, når de får brug for behandling.

Vi opfordrer vores medarbejdere til at tage Corona vaccinen, fordi vi mener den er vigtig for folkesundheden og samfundet i det hele taget.

Virksomhedens fremskridt

Hvad har vi så gjort for at forbedre muligenden for dette?
Vi har fundet en læsning, vi mener er den bedste for vores medarbejdere.
Derfor er der lavet en aftale med PFA Sundhedssikring, som skal være med at stille sundhedsydelser gratis til rådighed. 
Alle vores medarbejdere er vaccineret mod Corona.4.3. Inden 2030 skal alle kvinder og mænd sikres lige adgang til teknisk, erhvervs- og videregående uddannelse, herunder universiteter, af høj kvalitet og til en overkommelig pris.

Mål

Inden 2030, sikre lige adgang for alle kvinder og mænd til teknisk, erhvervs- og videregående uddannelse til en overkommelig pris og af høj kvalitet, herunder universiteter

Virksomhedens mål

Vores mål er at have den mest kvalificerede arbejdskraft. Vi har et ønske om at være differenceret, jo flere forskelligheder jo flere synspunkter og styrker.
De ansatte i virksomheden tilbydes efteruddannelse til enten samme stilling, med ny viden eller til andre stillinger internt i virksomheden.
Vi lønner ved fastansættelse efter kvalifikationer og alle elever har en overenskomstmæssig løn.
Vi ønsker at tilbyde så mange forskellige uddannelser, som vi er kvalificeret til. 

Virksomhedens fremskridt

Hvordan er vi kommet i mål med dette:
Ved rekruttering, ser vi på personens kvalifikationer frem for etnicitet, tro, alder, køn, fysiske/psykiske udfordringer og politiske overbevisninger.
Vi har pt. 7 elever i Danmark og 2 elever på Sri Lanka. 
Vi er i gang med at ansætte 2 elever mere.
Vi har i november 2021 modtaget CSR mærket, ved at vise samfundsansvar ved ansættelser.
Vi opfordrer både mænd og kvinder til at søge vores stillinger.

Vi udbyder i dag uddannelser indenfor:
Handel/Salg
Administration
Datateknik med speciale i infrastruktur
Datateknik med speciale i programmering5.5. Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer i beslutningsprocesser inden for politik, økonomi og det offentlige liv.

Mål

Sikre kvinders fulde og effektive deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer af beslutningstagning i det politiske, økonomiske og offentlige liv

Virksomhedens mål

I VK Data tager vi medarbejderne med på beslutninger der vedrører deres område.
Vi mener at medarbejdere, der arbejder med de forskellige områder, ved bedre.
Om de er mand eller kvinde, det ser vi ikke som nogen forhindring.
Vores arbejdsområde gør at vi desværre ikke ser kvinder, med kvalifikationerne i orden, der søger vores elevstillinger.

Virksomhedens fremskridt

Hvor langt er vi på dette område:
Vi er i dag 15 ansatte i Danmark og 15 på Sri Lanka. Vi står til at skulle oprette en afdeling i Nibe, hvor der kommer til at sidde 4 nye medarbejdere.
Vi har 2 kvinder/13 mænd på kontoret i Bønderby, 2 kvinder/13 mænd på Sri Lanka.
Vi har en kvindelig elev på Sri Lanka og en kvindelig elev på kontoret i Bønderby.
Vi har en kvinde ansat i ledelsen.9.1. Udvikle pålidelig, bæredygtig og robust kvalitets infrastruktur

Mål

Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og menneskelig trivsel, med fokus på lige adgang for alle til en overkommelig pris.

Virksomhedens mål

Verdensmål 9.1 og 9.b er en integreret del af vores forretningsmodel og vi udvikler bæredygtige løsninger, som vi tilbyder vores kunder.
Har vores kunder specifikke ønsker, går vi langt for at imødekomme dette.
Vi ønsker at forsætte videreudviklingen af FN verdensmåls app. Selvfølgelig afhænger antal brugere af, hvor mange kunder vi får.

Vores strategi er:

  • 95% Genanvendelse af IT-udstyr, så længe det opvejer energiforbruget.

  • 100% Genanvendelse af kontormøbler, uden at sætte vores medarbejders helbred på spil.

  • 95% Grøn bilpark

Virksomhedens fremskridt

Hvor langt er vi kommet med målet:
Vi støtter ved at betale til grøn vindmølleenergi, dette gælder både ved hosting og ved internt strømforbrug. Vi anvender ikke aircondition til afkøling af serverer i virksomheden og det er
med til at minimere strømforbruget.
Når vi skal holde møde med kunderne, bestræber vi os på at anvende vores online fjernsupport løsning - ISL Online eller Googlemeet, dette gør vi for at spare på CO2 udledningen. 
Vi har investeret i en elbil for at mindske CO2 udslippet og dermed skåne miljøet. 20209.b. Støtte indenlandsk teknologiudvikling, forskning og innovation i udviklingslande

Mål

National teknologiudvikling, forskning og innovation i udviklingslande skal støttes, herunder ved at sikre et gunstigt politisk miljø for bl.a. industriel diversificering og højere merværdi for varer.

Virksomhedens mål

Vi ønsker at bidrage med et innovativt ERP system Odoo. Vores mål er at komme ud til så mange kunder som mulig, for at få integreret systemet i Danmark.
Vi ved at det er et revolutionerende system, som er baseret på open source og derfor ikke så stift som mange andre ERP systemer.
Vi ønsker at være med til at udvikle produktet, så det tilpasser sig de forskellige virksomheders behov, da der er stor forskel i virksomhedernes infrastruktur.
At kunne være med til at udvikle Odoo til at blive et af Nordens bedste redskaber til virksomheds styring.
Vi har et søsterselskab på Sri Lanka. Her har vi et mål om at få sat gang i noget mere udvikling i landet.
Vores mål er, at de skal have samme arbejdsvilkår som i Danmark, også når det kommer til IT udstyr og viden omkring ERP systemet Odoo.
Vi har et ønske om, at de skal tilegne sig den kvalitetsbevidsthed vi har i Danmark og få nogle kvaliteter som de ikke har i forvejen.
De skal være med til at videreudvikle Odoo og få implementeret produktet i landet.

Virksomhedens fremskridt

Hvilke fremskridt har vi gjort, for at nå målet.
Vi har udviklet over 1000 moduler og en app til Odoo
Vi har en finger med i udviklingen af Oddo
Vi har medvirket til, at de på Sri Lanka kan drive en virksomhed NISUS Solution, med store kvaliteter, som er meget efterspurgt.
Vi sørger for de i NISUS, får den nyeste udvikling inden for området, ved at deltage i online kurser omkring Odoo.12.8. Fremme universel forståelse af bæredygtige livsstile

Mål

Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder, har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.

Virksomhedens mål

Virksomheden mål er at få vidensdelt verdensmålene. Dette har vi et mål om at gøre, ved at implicere så mange medarbejdere som muligt.
I dagligdagen vil vi informere omkring bæredygtighed ved at lave skilte til affald, spar på energien osv.
Vi havde et ønske om at medarbejderne blev impliceret i forbindelse med vores tiltag i virksomheden, for uden medarbejdernes tilgang til målene kommer man ikke langt.

Virksomhedens fremskridt

Hvor langt er vi med at nå målet:
Hvad har vi så gjort for at delagtiggøre vores medarbejdere?
Vi har under udvikling af Verdensmålsappen, impliceret flere af vores programmører, så de den vej har fået en bred viden om emnet.
Vi taler næsten dagligt omkring bæredygtighed på kontoret, i flere henseender.
Når medarbejderne kommer med forslag til bæredygtige tiltag, bliver de vendt internt i virksomheden.
Alle forslag er velkomne.17.6. Videndeling og samarbejde for adgang til videnskab, teknologi og innovation

Mål

Der skal forbedres Nord-Syd-, Syd-Syd- og det regionale triangulære samarbejde samt det internationale samarbejde omkring, og adgang til, videnskab, teknologi og innovation, og øges vidensdeling igennem gensidige aftalte vilkår, herunder forbedret koordinering af eksisterende mekanismer, især på FN-niveau, og gennem en global teknologi-faciliteringsmekanisme.

Virksomhedens mål

Vi ønsker at dele vores redskab til implementering af verdensmål, med eksisterende Odoo kunder samt nye kunder.
Vi ønsker at påvirke dem til at gøre noget effektivt for verdensmålene. Vi kan hjælpe med dette,
ved at udbyde support på appen og ved at tilbyde sparringer. 
Vi har under vores Verdensmåls forløbet med Haderslev Erhvervsråd fundet ud af, hvad
det er vi ønsker for os selv og for vores kunder.

Vi ønsker at vidensdele det vi har gjort for verdensmålene og få flere virksomheder til at tage ansvar i form af sparring/samarbejde.

Virksomhedens fremskridt

Hvilke tiltag har vi lavet for vores mål:
For at få offentliggjort vores Verdensmålsapp "Redskab" har vi i første omgang, fået taletid ved den afsluttende sparring, i forbindelse med Verdensmålsforløbet.
Vi har købt et domæne der hedder SDGS hvor vi kan markedsføre produktet.
Vi har søgt en markedføringsmedarbejder, der skal hjælpe os med at markedsføre FN Verdensmåls appen til virksomhederne, så de kan få viden om vores produkt.17.17. Tilskynd effektive partnerskaber

Mål

Der skal tilskyndes og fremmes effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressource strategier fra partnerskaber.

Virksomhedens mål

Vi ønsker at vores samarbejdspartere/leverandører gør noget for Verdensmålene. Vi kan være med til at stille krav.
Vi har et mål om at have så stort et netværk som muligt, for at have kunne opspore de bedste partnere for lige netop os.
Vi ønsker at komme på Danmarkskortet som en af Danmarks bedste leverandør af ERP systemet Odoo.

Virksomhedens fremskridt

Hvor langt er vi med målet:
Vi er blevet medlem af flere forskellige foreninger, som vi mener passer til vore ønsker og behov
Medlem af Tønder Erhvervsråd - for bæredygtighed
Medlem af Erhverv Norddanmark - for forretning udvidelse
Medlem af Round Table - Netværk
Medlem af Skydebrødrene i Aalborg - Netværk
Medlem af Haderslev Erhvervsråd - hjælp til integrering/certificering af Verdensmål