CSR Certificeret - fra verdensmål til hverdagsmål

VK DATA arbejder med de 17. Verdensmål

CSR Certificeret

VK DATA tager samfundsansvar


Tirsdag d. 29.11.2022 modtog vi mere end bare Børsen Gazelle-prisen - vi modtog også et CSR certifikat fra Tønder Kommune. Endnu et certifikat som vi er meget stolte af, eftersom vi dagligt arbejder med diverse CSR-mål, der relaterer sig til de 17 Verdensmål


Modtagelse af CSR-certifikat


Helt lavpraktisk så står CSR for Corporate Social Responsibility og handler om, at virksomheder skal udvise social ansvarlighed og tage medansvar i samfundet. CSR certifikatet fra Tønder Kommune kan tildeles, såfremt virksomheden ligger i Tønder Kommune og opfylder nogle specifikke krav, som du kan læse om her 

Uddannelse af elever

VK DATA er blevet indstillet, fordi vi uddanner rigtig mange elever. Vi sætter en store ære i at uddanne vores elever, eftersom vi arbejder med et felt, hvor kvalitet og kompetencer skal være helt i top. Vi uddanner blandt andet vores egne udviklere, sådan at vi opnår en høj kvalitet, effektivitet og de helt rigtige kompetencer, der er nødvendige for at være udvikler ved VK DATA. Efter elevernes uddannelse håber vi efterfølgende at kunne tilbyde dem fast arbejde. 

Vi har generelt rigtig mange programmør-elever, hvor vi tror på, at flere elever i samme virksomhed, giver en stor selvstændighed, eftersom eleverne hjælper hinanden på tværs af niveauer og kompetencer. Dette giver også et utroligt godt sparrings og læringsmiljø, som vores uddannede personale, der skal sikre kvalitet og ordentligt læringsmiljø, også drager stor nytte af. 

Verdensmål til hverdagsmål

Uddannelse af elever relaterer sig til Verdensmål nummer 4 og 8, i den forstand at det handler om kvalitetsuddannelse, lige adgang til tekniske uddannelse for både kvinder og mænd, samt opnåelse af fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle. Vi ved, at det kan være svært at forholde sig til de mange og store Verdensmål, hvilket også er grunden til at vi har udviklet en App. Vores Verdensmåls App er udviklet til håndtering og visning af virksomheders indsatser inden for de 17. Verdensmål. 

Vi bruger selv Appen aktivt - vi har sat nogle interne mål ved VK DATA, hvor disse mål er blevet defineret ud fra mål og delmål blandt de 17. Verdensmål. Appen tillader nem overvågning af mål, tiltag og fremskridt. Vi ønsker med Appen at gøre det nemt og overskueligt for virksomheder at arbejde med CSR i hverdagen, sådan at Verdensmål nemt bliver til hverdagsmål. 

Vores tiltag

Ud over at uddanne elever, tager vi også imod erhvervspraktikanter, vi har indført daglig Walk & Talk på 20 minutter, der skal fremme sundheden blandt vores medarbejdere - ligesom at vores medarbejdere også tilbydes akupunktur, massage og fysioterapi til en fordelagtig pris, hvor behandlingen bliver udført i arbejdstiden. Vi tror på at disse tiltag understøtter medarbejdernes fysiske og psykiske helbred. Vi er i en branche, hvor vores medarbejdere skal kunne skabe overblik og håndtere mange opgaver samtidigt, hvorfor det er ekstra vigtigt med mentalt overskud. 

På det materielle plan køber vi kun genbrugt IT-udstyr og kontorinventar og vi kører elbil når vi er på kundebesøg, eller har andre former for erhvervskørsel. 

# CSR
Børsen Gazelle - Digitalisering er fremtiden
VK DATA hjælper virksomheder med digital omstilling