Bogføringsloven af 19. maj 2022 

Folketinget vedtog den 19. maj 2022 en ny bogføringslov.
Den nye lov pålægger virksomheder at bogføre digitalt, hvilket giver virksomhederne en markant tidsbesparelse og styrker indsatsen mod snyd og fejl i regnskaber, moms- og skatteangivelser.
Hvornår og om kravet om digital bogføring træder i kraft for den enkelte virksomhed, afhænger af virksomhedsform og omsætning.

VK DATA ApS har rettidigt fået godkendt "VK DATA ODOO Enterprise" og vi har modtaget vores registreringsbevis for:
Bogføringssystemets navn: VK DATA ODOO Enterprise
Registreringsnummer: fob675350
Udbyder: VK DATA ApS
CVR 28846703
Bønderbyvej 21
6270 Tønder
Danmark


Den nye bogføringslov og Odoo

Her kan du læse mere om, hvordan du bliver klar til den nye bogføringslov, samt hvad den nye bogføringslov kommer til at betyde for dig og din virksomhed. 

Helt overordnet handler den nye bogføringslov om at digitalisere bogholderiet - men også om at bekæmpe mulig svindel og skatteunddragelse. Med den nye bogføringslov stilles der krav om, at virksomhederne skal gemme registreringer og bilag digitalt.

Et digitalt bogføringssystem skal benyttes af alle virksomheder, der har pligt til at udarbejde en årsrapport, senere bliver privatejede virksomheder også omfattet af den nye lov.

Første del af den nye lov er vedtaget og vil blive implementeret over de næste par år.

Alle virksomheder (undtagen virksomheder med omsætning under 300.000 kr.) skal følge den nye bogføringslov.


Skal jeg bruge et registreret bogføringssystem?

Der er intet krav om, at du skal bruge et registreret bogføringssystem - dog er det dit eget ansvar, at systemet / løsningen du bruger, lever op til de nye regler. Dette skal kunne bevises ved kontrol. 

Hvis du derimod benytter dig af et registeret bogføringssystem som "VK DATA ODOO Enterprise", så er det systemleverandørens ansvar,  at systemet / løsningen lever op til alle gældende regler. Du har dog selv ansvaret for, at bogføringen udføres korrekt.

Er Odoo et registreret bogføringssystem?


VK DATA's løsning "VK DATA ODOO Enterprise" opfylder de nye regler, der kommer til registrerede bogføringssystemer - også før reglerne træder endeligt i kraft. Løsningen er bygget op over en Odoo Enterprise løsning, hostet på VK DATA's hosting platform og med specielle moduler som tilpasser Odoo til den nye bogføringslovs krav. Herunder er der specielt medgodkendt 2-vejs bankintegration og EDI løsning som kan håndtere både standardkrav og andre specielle løsninger. Vores løsning er naturligvis også godkendt til at håndtere elektronisk indberetning til SKAT.
Pr. 1. januar 2024 var "VK DATA ODOO Enterprise" det eneste godkendte system baseret på Odoo Enterprise.
VK DATA ODOO Enterprise er meget mere end blot bogføring. Odoo består af Apps der alle er med til at sikre, at registreringen foregår digitalt 
Du kan læse mere om det her 

 Få rådgivning om den nye bogføringslov 

Hvornår træder den nye bogføringslov i kraft?

OBS! Datoerne for årsregnskabspligtige virksomheders digitale bogføring er blevet fastsat. 
Tidspunktet for ikrafttrædelse af kravet fsva. ikke-årsregnskabspligtige virksomheder, fx enkeltmandsvirksomheder, foreninger og finansielle institutioner m.fl. forventes fastsat i 2025. Kravet om digital bogføring vil gælde fra den første regnskabs- eller indkomstperiode, som starter, efter kravet om digital bogføring er trådt i kraft.


2022
1. juli

Loven trådte i kraft med krav om digital opbevaring af bilag.

2023
1. februar 

Udbydere kunne anmelde deres standard bogføringssystem via Virk. Udbydere af nye digitale standard bogføringssystemer skulle anmelde systemet, inden markedsføring kunne påbegyndes. 


2023
31. oktober 

Udbydere havde frist for at anmelde deres bogføringssystem til Erhvervsstyrelsen, hvis det skulle registreres som digitalt standard bogføringssystem pr. 1. januar 2024.

2023
1. november - 31. december 

Anmeldte systemer blev kontrolleret og registreret af Erhvervsstyrelsen. Registrering fandt sted såfremt det anmeldte system efterlevede kravene til digitale standard bogføringssystemer.


2024
1. januar

Erhvervsstyrelsen offentliggjorde en fortegnelse over registrerede digitale standard bogføringssystemer, der levede op til kravene.


2024
1. juli
  • Virksomheder med pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven, og som bruger et digitalt standard bogføringssystem, skal bogføre digitalt.
  • Gælder fx aktieselskaber, partnerselskaber (kommanditaktieselskaber), anpartsselskaber, erhvervsdrivende fonde og andre virksomheder med begrænset ansvar samt interessentskaber og kommanditselskaber (uden deltagelse af fysiske personer som interessent eller komplementar). Læs mere i årsregnskabslovens § 3, stk.1.  


2025
1. januar

    Virksomheder med pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven, og som bruger et digitalt specialudviklet bogføringssystem, skal bogføre digitalt.

    Gælder fx aktieselskaber, partnerselskaber (kommanditaktieselskaber), anpartsselskaber, erhvervsdrivende fonde og andre virksomheder med begrænset ansvar samt interessentskaber og kommanditselskaber (uden deltagelse af fysiske personer som interessent eller komplementar). Læs mere i årsregnskabslovens § 3, stk. 1.  


2026
1. januar

Personligt ejede virksomheder, hvor den erhvervsmæssige nettoomsætning i hvert af de to seneste indkomstår (2024 og 2025) var mere end 300.000 kr., skal bogføre digitalt. 

Gælder for enkeltmandsvirksomheder, virksomheder omfattet af regnskabsregler i lovgivningen om finansielle virksomheder samt interessentskaber og kommanditselskaber, hvor minimum en fysisk person deltager som interessent eller komplementar. 
Ønsker du at blive ringet op om den nye bogføringslov?

Udfyld formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.