Bogføringsloven af 19. maj 2022 

Folketinget vedtog den 19. maj 2022 en ny bogføringslov.
Den nye lov pålægger virksomheder at bogføre digitalt, hvilket giver virksomhederne en markant tidsbesparelse og styrker indsatsen mod snyd og fejl i regnskaber, moms- og skatteangivelser.
Hvornår og om kravet om digital bogføring træder i kraft for den enkelte virksomhed, afhænger af virksomhedsform og omsætning.


Den nye bogføringslov og Odoo

Her kan du læse mere om, hvordan du bliver klar til den nye bogføringslov, samt hvad den nye bogføringslov kommer til at betyde for dig og din virksomhed. 

Helt overordnet handler den nye bogføringslov om at digitalisere bogholderiet - men også om at bekæmpe mulig svindel og skatteunddragelse. Med den nye bogføringslov stilles der krav om, at virksomhederne skal gemme registreringer og bilag digitalt.

Et digitalt bogføringssystem skal benyttes af alle virksomheder, der har pligt til at udarbejde en årsrapport, senere bliver privatejede virksomheder også omfattet af den nye lov.

Første del af den nye lov er vedtaget og vil blive implementeret over de næste par år.

Alle virksomheder (undtagen virksomheder med omsætning under 300.000 kr.) skal følge den nye bogføringslov.


Skal jeg bruge et registreret bogføringssystem?

Der er intet krav om, at du skal bruge et registreret bogføringssystem - dog er det dit eget ansvar, at systemet / løsningen du bruger, lever op til de nye regler. Dette skal kunne bevises ved kontrol. 

Hvis du derimod benytter dig af et registeret bogføringssystem, så er det systemleverandørens ansvar,  at systemet / løsningen lever op til alle gældende regler. Du har dog selv ansvaret for, at bogføringen udføres.

Er Odoo et registreret bogføringssystem?


Odoo kommer sammen med VK DATA til at opfylde de nye regler, der kommer til registrerede bogføringssystemer - også før reglerne træder endeligt i kraft. 
Faktisk opfylder Odoo ved hjælp af VKDATA allerede størstedelen af kravene. Odoo består af Apps der alle er med til at sikre, at registreringen foregår digitalt 
Du kan læse mere om det her 

 Få rådgivning om den nye bogføringslov 

Hvornår træder den nye bogføringslov i kraft?

2022
1. juli

Loven trådte i kraft

2023
1. januar 

Proclamation with rules on requirements for digital accounting systems apply.

2023
31. oktober 

Udbydere har frist for at anmelde deres bogføringssystem til Erhvervsstyrelsen, hvis det skal registreres som digitalt standard bogføringssystem pr. 1. januar 2024.

2023
1. november - 31. december 

Anmeldte systemer kontrolleres og registreres af Erhvervsstyrelsen. Registrering vil finde sted såfremt det anmeldte system efterlever kravene til digitale standard bogføringssystemer.

2023
1. juli

The Danish Business Authority registers accounting systems.

2024
1. januar

Digital accounting for Class B, C and D

2026
1. januar

Digital accounting for Class AØnsker du at blive ringet op om den nye bogføringslov?

Udfyld formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.