The Accounting law of 19 May 2022 

On 19 May 2022, the Folketing adopted a new bookkeeping act.
The new law requires companies to book digitally, which gives companies a significant time saving and strengthens efforts against fraud and errors in accounts, VAT and tax declarations.
When and whether the requirement for digital bookkeeping comes into force for the individual company depends on the type of company and turnover.

VK DATA ApS har rettidigt fået godkendt "VK DATA ODOO Enterprise" og vi har modtaget vores registreringsbevis for:
Bogføringssystemets navn: VK DATA ODOO Enterprise
Registreringsnummer: fob675350
Udbyder: VK DATA ApS
CVR 28846703
Bønderbyvej 21
6270 Tønder
Danmark


The new accounting law and Odoo

Here you can read more about how to get ready for the new accounting law, as well as what the new accounting law will mean for you and your company.

Overall, the new accounting law is about digitizing accounting - but also about fighting possible fraud and tax evasion. With the new new accounting, companies are required to store registrations and attachments digitally.

A digital accounting system must be used by all companies that are required to prepare an annual report, later privately owned companies will also be covered by the new law.

The first part of the new law has been adopted and will be implemented over the next few years.

All companies (except companies with a turnover of less than DKK 300,000) must follow the new accounting law.


Should I use a registered accounting system?

There is no requirement that you use a registered accounting system - however, it is your own responsibility that the system / solution you use complies with the new rules. This must be proven by inspection.

If, on the other hand, you use a registered accounting system, it is the system supplier's responsibility that the system / solution complies with all applicable regulations. However, you yourself are responsible for the accounting being carried out.

Is Odoo a registered accounting system?


VK DATA's løsning "VK DATA ODOO Enterprise" opfylder de nye regler, der kommer til registrerede bogføringssystemer - også før reglerne træder endeligt i kraft. Løsningen er bygget op over en Odoo Enterprise løsning, hostet på VK DATA's hosting platform og med specielle moduler som tilpasser Odoo til den nye bogføringslovs krav. Herunder er der specielt medgodkendt 2-vejs bankintegration og EDI løsning som kan håndtere både standardkrav og andre specielle løsninger. Vores løsning er naturligvis også godkendt til at håndtere elektronisk indberetning til SKAT.
Pr. 1. januar 2024 er "VK DATA ODOO Enterprise" det eneste godkendte system baseret på Odoo Enterprise.
VK DATA ODOO Enterprise er meget mere end blot bogføring. Odoo består af Apps der alle er med til at sikre, at registreringen foregår digitalt 
Du kan læse mere om det here 

Get advice on the new accounting law

Hvornår træder den nye bogføringslov i kraft?

OBS! Datoerne for årsregnskabspligtige virksomheders digitale bogføring er blevet fastsat. 
Tidspunktet for ikrafttrædelse af kravet fsva. ikke-årsregnskabspligtige virksomheder, fx enkeltmandsvirksomheder, foreninger og finansielle institutioner m.fl. forventes fastsat i 2025. Kravet om digital bogføring vil gælde fra den første regnskabs- eller indkomstperiode, som starter, efter kravet om digital bogføring er trådt i kraft.


2022
1. july

Loven trådte i kraft med krav om digital opbevaring af bilag.

2023
1. februar 

Udbydere kan anmelde deres standard bogføringssystem via Virk. Udbydere af nye digitale standard bogføringssystemer skal anmelde systemet, inden markedsføring påbegyndes. 


2023
31. oktober 

Udbydere har frist for at anmelde deres bogføringssystem til Erhvervsstyrelsen, hvis det skal registreres som digitalt standard bogføringssystem pr. 1. januar 2024.

2023
1. november - 31. december 

Anmeldte systemer kontrolleres og registreres af Erhvervsstyrelsen. Registrering vil finde sted såfremt det anmeldte system efterlever kravene til digitale standard bogføringssystemer.


2024
1. january

Erhvervsstyrelsen offentliggør en fortegnelse over registrerede digitale standard bogføringssystemer, der lever op til kravene.


2024
1. july
  • Virksomheder med pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven, og som bruger et digitalt standard bogføringssystem, skal bogføre digitalt.
  • Gælder fx aktieselskaber, partnerselskaber (kommanditaktieselskaber), anpartsselskaber, erhvervsdrivende fonde og andre virksomheder med begrænset ansvar samt interessentskaber og kommanditselskaber (uden deltagelse af fysiske personer som interessent eller komplementar). Læs mere i årsregnskabslovens § 3, stk.1.  


2025
1. january

    Virksomheder med pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven, og som bruger et digitalt specialudviklet bogføringssystem, skal bogføre digitalt.

    Gælder fx aktieselskaber, partnerselskaber (kommanditaktieselskaber), anpartsselskaber, erhvervsdrivende fonde og andre virksomheder med begrænset ansvar samt interessentskaber og kommanditselskaber (uden deltagelse af fysiske personer som interessent eller komplementar). Læs mere i årsregnskabslovens § 3, stk. 1.  


2026
1. january

Personligt ejede virksomheder, hvor den erhvervsmæssige nettoomsætning i hvert af de to seneste indkomstår (2024 og 2025) var mere end 300.000 kr., skal bogføre digitalt. 

Gælder for enkeltmandsvirksomheder, virksomheder omfattet af regnskabsregler i lovgivningen om finansielle virksomheder samt interessentskaber og kommanditselskaber, hvor minimum en fysisk person deltager som interessent eller komplementar. 
Ønsker du at blive ringet op om den nye bogføringslov?

Fill out the form and we will call you as soon as possible.